Pašina Ravan
mesto udaljeno 3km od prevoja Debelo Brdo.
Pumpa ( sve osim gasa ) , restoran
Na tridesetpetom kilometru magistralnog puta Valjevo-Bajina Bašta, počevsi od Debelog Brda,u nedirnutom i ekoloski čistom prirodnom bogatstvu šuma, prostranih livada i pašnjaka smešteno je selo Zarožje, najveċe selo od 33 sela opštine Bajina Bašta.
Zarožje je tipično brdsko-planinsko selo i nalazi se na visini od oko 800 do 1100, dok se manji deo sela prostire na padinama planine Povlen na 1300 metara nadmorske visine.
Jugozapadno od Povlena na treċem klometru od Debelog Brda u dolini reke Tresnice, nalazi se Pašina Ravan, nekada gusto pošumljena a sada naseljeno mesto i privredni centar Zarožja.
Tu se nalaze: tri kafane, kafiċ, škola, benzinska pumpa, ambulanta, mlekara, crkva i dve prodavnice.
Kroz sredinu sela, od istoka ka zapadu, proteže se visoka poprečna Povlenska gredina Gnila Priseka. Na Gniloj Priseci, gde se razdvajaju putevi za Zaseoke Vujetice i Jagodice, nalaze se takodje benzinska pumpa, prodavnica i dve kafane.Najpoznatija brda u selu Zarožju su: Gradina, Sokolina, Orlov Krs, Ridovi, Plana, Dumezovac, Bedem, Gredina, Pustopolje, Kloka, Mrka Stena, Vinčina Voda i Debelo Brdo. Na prostoru sela Zarožja vijugaju rečice i planinski potoci; Rogacčca, Tresnica, Lazačka reka, Plana i Vrelski potok. Na reci Rogačici je nekada postajalo mnoštvo vodenica, kao i vodenica čuvenog Srpskog vampira Save Savanovica, o kome je snimljen i film "Leptirica".                                                                 
Nekada se davno i poznati Srpski pisac Milovan Glisiċ pozabavio pišuċi o Savi, Zarožju i Zarožanima.
Selo Zarozje ima više zaseoka, i to: Barati, Vasiċi, Vujetiċi, Jagodiċi, Kosiċi, Lazareviċi, Lozice, Prokiċi, Tejiċi, Matiċi i Filipoviċi-Goliċi.
Doseljavali su se uglavnom iz Crne Gore i Hercegovine; Crmničke nahije, Kolašina, Pive, gornjeg toka Lima, Sopotnice kod Goražda, Velike Drenove kod Prijepolja i Mokre Gore.

Selo Zarožje ima 250 domacċnstava i oko 1000 stanovnika.

čċ
Selo Zarozje ima više zaseoka, i to: Barati, Vasiċi, Vujetiċi, Jagodiċi, Kosiċi, Lazareviċi, Lozice, Prokiċi, Tejiċi, Matiċi i Filipoviċi-Goliċi.
Doseljavali su se uglavnom iz Crne Gore i Hercegovine; Crmničke nahije, Kolašina, Pive, gornjeg toka Lima, Sopotnice kod Goražda, Velike Drenove kod Prijepolja i Mokre Gore.

Selo Zarožje ima 250 domacċnstava i oko 1000 stanovnika.

čċ
planine Povlen na 1300 metara nadmorske visine.
Jugozapadno od Povlena na treċem klometru od Debelog Brda u dolini reke Tresnice, nalazi se Pašina Ravan, nekada gusto pošumljena a sada naseljeno mesto i privredni centar Zarožja.
Tu se nalaze: tri kafane, kafiċ, škola, benzinska pumpa, ambulanta, mlekara, crkva i dve prodavnice.
Kroz sredinu sela, od istoka ka zapadu, proteže se visoka poprečna Povlenska gredina Gnila Priseka. Na Gniloj Priseci, gde se razdvajaju putevi za Zaseoke Vujetice i Jagodice, nalaze se takodje benzinska pumpa, prodavnica i dve kafane.Najpoznatija brda u selu Zarožju su: Gradina, Sokolina, Orlov Krs, Ridovi, Plana, Dumezovac, Bedem, Gredina, Pustopolje, Kloka, Mrka Stena, Vinčina Voda i Debelo Brdo. Na prostoru sela Zarožja vijugaju rečice i planinski potoci; Rogacčca, Tresnica, Lazačka reka, Plana i Vrelski potok. Na reci Rogačici je nekada postajalo mnoštvo vodenica, kao i vodenica čuvenog Srpskog vampira Save Savanovica, o kome je snimljen i film "Leptirica".                                                                 
Nekada se davno i poznati Srpski pisac Milovan Glisiċ pozabavio pišuċi o Savi, Zarožju i Zarožanima.
Selo Zarozje ima više zaseoka, i to: Barati, Vasiċi, Vujetiċi, Jagodiċi, Kosiċi, Lazareviċi, Lozice, Prokiċi, Tejiċi, Matiċi i Filipoviċi-Goliċi.
Doseljavali su se uglavnom iz Crne Gore i Hercegovine; Crmničke nahije, Kolašina, Pive, gornjeg toka Lima, Sopotnice kod Goražda, Velike Drenove kod Prijepolja i Mokre Gore.

Selo Zarožje ima 250 domacċnstava i oko 1000 stanovnika.

čċ
Weather Forecast | Weather Maps
Opština Bajina Bašta
Nadmorska visina    245 m
Položaj 44° 00' 27" SGŠ
             19° 41' 14" IGD
Površina km˛

- broj stanovnika    495

Poštanski broj 31254
Pozivni broj 031
Registarska oznaka UE