zaravan na najudaljenijem i najnenaseljenijem delu Tare, na nadmorskoj visini od 1.070 m.Od Predovog krsta vode putevi u raznim pravcima:
Jagoštica i Velikom kraj - makadamskim  putem pored Čehove kuċe - 7 km a zatim šumskim stazama,
Bilješke stene - makadamski put 6 km,
Zaovinsko jezero - makadmski put 19 km ,prvih 6 km je uspon do nadmorske visine od 1.440m, a zatim spuštanje do jezera sa nadmorskom visinom od 900m
rezervatima prirode Brusnica i Karaula,
planinskim  vrhovima Veliki Stolac ( 1.645 m)
makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama.
č
Predov krst
· Jagoštica i Veliki kraj - makadamskim  putem pored Čehove kuċe -   7 km a zatim šumskim stazama,
· Bilješke stene - makadamski put 6 km,
· Zaovinsko jezero - makadmski put 19 km ,prvih 6 km je uspon do   nadmorske visine od 1.440m, a zatim spuštanje do jezera sa   nadmorskom visinom od 900m
· rezervatima prirode Brusnica i Karaula,
· planinskim  vrhovima Veliki Stolac ( 1.645 m)
makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama
Predov krst

čċ
Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
planinarska kuċa

čċ
planinarska kuċa

čċ
raskrsnica za Jagošticu i Bilješke stene

čċ
raskrsnica puteva

čċ
  nadmorske visine od 1.440m, a zatim spuštanje do jezera sa     nadmorskom visinom od 900m
· rezervatima prirode Brusnica i Karaula,
· planinskim  vrhovima Veliki Stolac ( 1.645 m)
makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama
nadmorskom visinom od 900m
· rezervatima prirode Brusnica i Karaula,
· planinskim  vrhovima Veliki Stolac ( 1.645 m)
makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama
· rezervatima prirode Brusnica i Karaula,
  makadamskim putem 6 km
  pešačkom staom oko 4 km
· planinskom  vrhu Veliki Stolac ( 1.645 m)
  makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom
  stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i
  najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama
restoran

čċ
Predov krst

čċ
· planinskom  vrhu Veliki Stolac ( 1.645 m)
  makadamskim putem prema Zaovinama  6km a zatim pešačkom
  stazom za oko 60 minuta se stiže na vrh..Vrh se nalazi u BIH i
  najviši je u na celom lokalitetu.
Turističku ponudu čine planinarska kuċa i restoran ERA sa sobama
¬povratak