ulaz u crkvu i ikona Sv.Marka


čċ
čċ
krajputaši


čċ
čċ
epitaf


čċ
čċ
¬povratak
¬povratak
Stara crkva Svetog apostola i jevandjeliste Marka
je smestena u delu grada poznatom po imenu Carina. Nije tačno utvrdjeno kada je crkva podignuta. Prema nekim podacima postojala je u prvoj polovini XVIII veka. Podaci govore da je u Uzicu u XVI i XVII veku bilo pravoslavnih stanovnika i upuċuje na moguċnost postojanja crkve. Feliks Kanic pominje Markovu crkvu u Užicu za koju kaze da je sagradjena 1828. godine. Stoga se osnovano može verovati da je ovo, u stvari, stara crkva i da je sagradjena na mestu starije crkve podignute 1721. godine, a nastradale u kasnijim ustaničkim borbama.

U arhitektonskom pogledu crkva spada u gradjevine neuobičajenog oblika. Gradjena je u bondruku, sa strmim i visokim krovom, pokrivena sindrom, sa malim drvenim tornjem na zapadnoj strani. Uz crkvu je podignut 1890. godine veoma lep zvonik od drveta, visok 18 metara, koji se sastoji od četiri sprata. Spratovi, odnosno medjuspratne konstrukcije, naglašene su posebno ispuštenim kroviċima od šindre. Vertikalna konstrukcija sužava se prema vrhu. Drveni zvonik po skladnim oblicima i lepoti, jedinstven je u Srbiji. Gradio ga je jedan uzički sajdžija. Mnoge zanatlije Užica zapisani su kao ktitori zvonika.

Poseban značaj stare crkve je u tome što je ona riznica vrlo značajnih ikona i niza drugih dragocenosti i relikvija, kao sto su delovi starog ikonostasa, rad zografa Simeona Lazoviċa, ili celivajuċa ikona Dimitrija Posnikoviċa. Ikone su slikane 1851. kada je Dimitrije Posnikovċc boravio u Užicu. Ovde se čuva i jedna ikona, rad Janka Mihailoviċa Molera iz Dragačeva, koju je ovaj poklonio vojvodi oberknezu užičkom Mihailu Radoviċu. U crkvi ima i dosta grčkih bakroreza.Utvari u crkvi dela su užičkih kujundžija iz XIX veka.

Na osnovu stručnih uputstava arhitekte Dobrosava Pavloviċa, oronula stara crkva i zvonik su obnovljeni i uradjena je prigodna izložba značajna za istoriju crkve i ovog kraja.
čċ
čċ
da je sagradjena na mestu starije crkve podignute 1721. godine, a nastradale u kasnijim ustaničkim borbama.
     U arhitektonskom pogledu crkva spada u gradjevine neuobičajenog oblika. Gradjena je u bondruku, sa strmim i visokim krovom, pokrivena sindrom, sa malim drvenim tornjem na zapadnoj strani. Uz crkvu je podignut 1890. godine veoma lep zvonik od drveta, visok 18 metara, koji se sastoji od četiri sprata.
     Poseban značaj stare crkve je u tome što je ona riznica vrlo značajnih ikona i niza drugih dragocenosti i relikvija, kao sto su delovi starog ikonostasa, rad zografa Simeona Lazoviċa, ili celivajuċa ikona Dimitrija Posnikoviċa. Ikone su slikane 1851. kada je Dimitrije Posnikovċc boravio u Užicu. Ovde se čuva i jedna ikona, rad Janka Mihailoviċa Molera iz Dragačeva, koju je ovaj poklonio vojvodi oberknezu užičkom Mihailu Radoviċu. U crkvi ima i dosta grčkih bakroreza.Utvari u crkvi dela su užičkih kujundžija iz XIX veka.

     Na osnovu stručnih uputstava arhitekte Dobrosava Pavloviċa, oronula stara crkva i zvonik su obnovljeni i uradjena je prigodna izložba značajna za istoriju crkve i ovog kraja.
čċ
čċ
tekst www.uzice.net/crkve/
O nama
knjiga utisaka
Guestbook
komentar
uslovi
marketing