vidikovac se nalazi na 6 km od Mitrovca i do njega se dolazi makadamskim putem.Nalazi se na 1.065 m nadmorke visine.Sa vidikovca se pruža pogled na jezero Peruċac, Bosnu i Drinu nizvodno od hidrocentrale.Mnoge slike koje se videli sa Tare potiču upravo sa ovog mesta.
Do samog vidikovca treba preċi 50-tak metara  šumskom stazom.
čċBanjska stena


put do vidikovcačċstaza do vidikovcačċhidrocentrale.Mnoge slike koje se videli sa Tare potiču upravo sa ovog mesta.
Do samog vidikovca treba preċi 50-tak metara  šumskom stazom.
čċWeather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
¬povratak