Bajina Bašta
posle predjenih 170 km od Beograda, i otprilike 3 sata vožnje stiže se do Bajine Bašte.Bajina Bašta leži na širokom platou u podnožju planine Tare, na desnoj obali Drine i na nadmorskoj visini od 256 m. Opštinu sacinjava 30 naselja, sa ukupnom površinom od 673 km2 i 29.747 stanovnika.
     Bajina Bašta leži na širokom platou u podnožju planine Tare, na desnoj obali Drine i na nadmorskoj visini od 256 m. Opštinu sačinjava 30 naselja, sa ukupnom površinom od 673 km2 i 29.747 stanovnika.
     Zbog izuzetnih klimatskih pogodnosti Bajina Bašta je od davnina poznata po proizvodnji kvalitetnih sorti duvana, koji se i danas proizvodi u velikim količinama (preko 90% proizvodnje Regiona). Od voċnih vrsta najzastupljenija je šljiva, koja predstavlja sirovinsku osnovu za proizvodnju više vrsta rakija, medju kojima je najpoznatija bajinobaštanska klekovača sa zaštiċenim geografskim poreklom.
     Najveċa prirodna bogatstva opštine su reka Drina i planina Tara.
     Drina je naročito značajna po hidroenergetskom potencijalu.
     Godišnje Drinom protekne oko 12,5 milijardi kubnih metara vode. Na Drini je izgradena Hidroelektrana "Bajina Bašta". Nalazi se južno od Bajine Bašte na udaljenosti od 12 km. Njena prosečna godišnja proizvodnja iznosi 1625 GWh električne energije. Radi boljeg korišċenja hidroenergetskog potencijala izgradjeno je akumulaciono jezero na Tari (Zaovine)i i reverzibilna hidroelektrana godišnjeg kapaciteta 1.070 GWh.Od turističkih manifestacija na Drini najpoznatija je Drinska regata koja kreċe od brane Peruċac do Rogačice u dužini od 23 km i održava se u julu mesecu.
     Planina Tara zahvata površinu od 30.000 hektara i predstavlja najveċi prirodni park u Srbiji. Tara je prepuna flore i faune. Pored belog bora, javora i čuvene Pančiċeve omorike, ovde ima i retke divljači: srna, divokoza, medveda.
     Klimatski uslovi su kontinentalno planinski i posebno su pogodni za oporavak i lečenje bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa, anemije i drugih bolesti. Na Tari se posebna pažnja poklanja razvoju turizma i raznim turističkim manifestacijama.
     Najpoznatiji istorijski spomenik je manastir Raca koji se nalazi 6 km južno od Bajine Bašte. Sagradio ga je kralj Dragutin u XIII veku. Manastir je više puta rušen i obnavljan.čċ
ċ
      Planina Tara zahvata površinu od 30.000 hektara i predstavlja najveċi prirodni park u Srbiji. Tara je prepuna flore i faune. Pored belog bora, javora i čuvene Pančiċeve omorike, ovde ima i retke divljači: srna, divokoza, medveda.
     Klimatski uslovi su kontinentalno planinski i posebno su pogodni za oporavak i lečenje bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa, anemije i drugih bolesti. Na Tari se posebna pažnja poklanja razvoju turizma i raznim turističkim manifestacijama.
     Najpoznatiji istorijski spomenik je manastir Rača koji se nalazi 6 km južno od Bajine Bašte. Sagradio ga je kralj Dragutin u XIII veku. Manastir je više puta rušen i obnavljan.
centar sveta
centar
Opština Bajina Bašta
Nadmorska visina    256 m
Položaj 43° 58' 15" SGŠ
            19° 34' 03"  IGD
Površina km˛

- broj stanovnika    29.747

Poštanski broj 31250
Pozivni broj 031
Registarska oznaka UE

Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
¬povratak