se nalaze 4 kilometra od raskrsnice puta za Čehovu kuċu ( levo) a 6 kilometara od Predovog krsta, na nadmorskoj visini od 1235m.Do stena se stiže makadamskim putem.Sa vidikovaca se pruža pogled na jezero Peruċac, Bosnu i Drinu nizvodno od hidroelektrane.U blizini je stanište Pančiċeve omorike.
čċ
Bilješke stene
makadamskim putem.Sa vidikovaca se pruža pogled na jezero Peruċac, Bosnu i Drinu nizvodno od hidroelektrane.U blizini je stanište Pančiċeve omorike.
čċ
oznaka za vidikovac

čċ
jezero Peruċac

čċ
raskrsnica Čehova kuċa, Bilješke stene

čċ
Drina nizvodno od brane

čċ
kuċa iz filma " Neke ptice nikad ne polete"

čċ
vidikovac po snegom

čċ
Pančiċeva omorika

čċ
pogled prema Bosni

čċ
Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
¬povratak