Rezervat prirode CRVENI POTOK - Tepih livada

Na kilometar od Mitrovca nalazi se rezervat prirode CRVENI POTOK koji je  jedinstveno stanište prašumskog tipa šumotresave sa omorikom i hidrofilnim vrstama, dok je zemljište duboko, masno, glinovito sa velikom kolicinom nerastvorenog humusa.Rezervat je i stanište Pančiċeve omorike.


Početak puta kroz šumuzemljište duboko, masno, glinovito sa velikom kolicinom nerastvorenog humusa.Rezervat je i stanište Pančiċeve omorike.

čċ
šumski pejsaž" Tepih livada"Posle 15-tak minuta laganog hoda kroz šumu stiže se do centralnog dela rezervata " Tepih livade".Poseban doživljaj je podrhtavanje tla ako osoba do vas skače.Jednostavno ne propustite ovaj doživljaj.¬povratak