crkva Sv.Djordja


čċ
čċ
Jokanoviċa kuċa


čċ
čċ
¬povratak
¬povratak
Park kod Gimnazije
Saborna crkva Sveti Djordje (1842-1844) pripada arhitekturi romantizma. To je poznobarokna gradjevina sa reminiscencijama na arhitekturu raške škole.
     Živopis ove crkve radila su dva slikara, Milija Markoviċ i Dimitrije Posnikoviċ. Zidno slikarstvo i ikonostas nastali su polovinom XIX veka.

čċ
O nama
knjiga utisaka
Guestbook
komentar
uslovi
marketing